YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş.

Proje Detayları

 • ETKB tarafından yapılan "Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma" YEKA RES konsorsiyumu tarafından rekor düşük bir fiyatla kazanılmıştır.

  Söz konusu ihale yerli üretim rüzgâr türbini kullanarak kurulacak toplam 1000 MW gücünde 6 farklı RES’ten oluşmaktadır. RES’lerin önlisansları alınmıştır ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.

  # RES Adı Güç (MW)
  1 Sergen 145
  2 Balkaya 260
  3 Edirne 295
  4 Yellice 160
  5 Gürün 90
  6 Eskişehir 50

Proje Konumları

Projelerin Önemi

 • Toplam kurulu güç 1000 MW
 • Yıllık yaklaşık 3.5 milyar kWh elektrik üretimi
 • 1,2 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması
 • Yıllık ~3,2 milyon ton CO2 salınım azaltımı
 • Asgari %65 yerli rüzgar türbini üretimi
 • Yılda tek vardiyada asgari 150 adet veya yılda 400 MW rüzgar türbini üretimi
 • Rüzgar teknolojilerinde 50 yerli mühendis istihdamı ile 10 yıl AR-GE çalışması
 • Türbin üretiminde 400 kişilik ek istihdam
 • Rüzgar türbini ve yerli aksam ihracatına katkı
 • İnşaat ve işletme aşamasında ortalama 500 kişilik ek istihdam
 • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı

İletişim Bilgileri

YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş.